Nyfiken på politik

Nyfiken på politik

Samhälle

Kursbeskrivning


Att på ett enkelt vis få en allmän inblick i hur politiska beslut fattas, hur organisation är uppbyggd på kommunal och regional nivå.


Målgrupp


Alla med ett allmänt intresse av hur politiska beslut fattas.


Mål


Att får en mer förståelse av hur man kan påverka, vetskap om hur politiska beslut kan påverka sin egna vardag, och förstå vikten av att intressera sig mer av vårt demokratiska system.


Innehåll


Genomgång av organisation på kommunal/regional nivå, visa och förklara beslutsgång av inlämnad motion svar ifrån tjänsteman och politik. Distans inläsning av material


Om kursledaren


Niclas Erlandsson , Regionfullmäktigeledamot, ordförande uppdrag Region Halland, ledamot kommunalt bolag. Första gången träffas ni på Möllegatan 11. Sedan är kursen på distans.