Föreläsning kväll: Upptäck barns/elevers ojämna förmågor/ Autism & Aspergerföreningen

Anna Sjölund är beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut med fördjupning i neuropsykiatri. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med personer autism och närliggande funktionsskillnader. Anna har sedan 1989 arbetat både personnära med och varit utvecklingsledare för ett flertal verksamheter och metodutvecklingsprojekt till målgruppen.
Anna är aktuell med böckerna ”Motiverande samtal vid autism och adhd”, som hon skrivit med Liria Ortiz (Natur & Kultur 2015) och Kompassmodellen som hon utvecklat med Lena W Henrikson, Förskolekompassen, Skolkompassen och Vardagskompassen (Gothia Fortbildning 2015)

Ur innehållet: Barn och unga med ojämna förmågor upplever dagligen, både i förskolan, skolan och i vardagen krav. Ibland krav som överstiger deras faktiska funktionsförmåga. Alla verksamheter som möter dessa barn ska kunna göra individuella anpassningar och kompensera för nedsatta funktionsförmågor. Samtidigt ska samverkan mellan hem, skola och verksamheter runt barnet fungera. Detta ställer stora krav på gemensam förståelse för barnets styrkor och svårigheter. För att nå gemensam förståelse krävs att man kan ”navigera enligt samma kompass” - att vi talar om samma saker.
Vad är det då som hjälper barn och ungdomar med t.ex. adhd, autism eller andra svårigheter? Anna ger oss förslag på en pedagogik och ”rätta” verktyg för att hjälpa dessa barn och ungdomar till en positiv och utvecklande tillvaro, grundad på förståelse av deras ojämna förmågor.

Plats: Hörsalen, Östersunds sjukhus
Målgrupp: Alla som kommer i kontakt med barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) m.fl.
Vid anmälan: Uppge fakturaadress och ref.nr och ev.rabatter (medlem i Autism och Aspergerföreningen, Attention =175kr eller verksamhetsmedlem = 200 kr) Studenter 100kr (Studentleg. obligatoriskt)
Vid gruppanmälan maila samtliga namn och personnummer samt referens och fakturaadress till ostersund@sv.se
Anmälan är bindande, men kan överlåtas.
OBS! Sista anmälningsdag 27 februari.
Har du frågor skicka ett mejl till jamtland@autism.se
Ort:
Östersund
Kommun:
Östersund
Veckodag:
Mån
Tid:
17:30-20:30
Startdatum:
2017-03-27
Omfattning:
3 tim (*)
Samman­komster:
1 gång
Arrange­mangsnr:
53422
Lokal:
Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16

* Studietimmar, en studietimme motsvarar 45 minuter.

Pris för denna studiecirkel/kurs: 250 kr
Arrangemanget är fullbokat men du kan fortfarande anmäla dig som reserv

Anmäl dig här

Föreläsning kväll: Upptäck barns/elevers ojämna förmågor/ Autism & Aspergerföreningen

Fältet måste innehålla ett giltigt personnummer i formatet ÅÅÅÅMMDDxxxx.

Till exempel: 195012051234

Klicka i boxen här ovan och följ eventuella anvisningarna för att identifiera dig.