SV Jämtlands Län

Byt avdelning

SV Arena Äganderätt Järpen

SV Arena Äganderätt Järpen

Ekonomi, Beteendevetenskap, Djur, natur & jakt, Humaniora, Kommunikation, information, Miljö, Samhälle, Trädgård, hus och hem, Övrigt

Mitt, ditt och vårt -ska det vara så svårt?
Är en stark äganderätt ett måste eller ett hinder för en biobaserad samhällsekonomi?
LRF och Studieförbundet Vuxenskolan välkomnar dig - dina åsikter och inspel är viktiga!
I en värld oberoende av fossila bränslen är skogen resurser avgörande för att kunna ställa om till en biobaserad samhällsekonomi. Samtidigt upplever många skogsägare en oro över att miljö- och artskyddsdirektiv ska begränsa deras rätt att bruka sin mark.
- Vilken roll har en stark äganderätt för att nå en biobaserad samhällsekonomi?
- Finns det en motsättning mellan en stark äganderätt och miljö- och artskydd?
- Vad måste man som skogsägare tänka på?