Människa i fokus

Den populära och uppskattade föreläsningsserien "Människa i fokus".


Praktiska upplysningar

Inträde  
390 kr: personal
100 kr: anhöriga och personer med egenerfarenhet som är medlemmar i någon av värdorganisationerna (kontant betalning)
200 kr: övriga privatpersoner (kontant betalning)

Priset inkluderar fika. Ring gärna om du vill ha gluten- eller laktosfritt.

Anmälan
Sker via länken under varje föreläsning nedan.
Privatpersoner bokar per telefon: 036–290 64 45. 

Biljetter
Skickas mot faktura cirkaa 10 dagar före respektive föreläsning. 
Anmälan är bindande från och med 1 månad innan föreläsningen äger rum.

Frågor
Christina Heldemark, tfn: 036–290 64 43 (innehåll i föreläsningarna)
Gabriella Hektor, tfn: 036-290 64 45 (anmälningar)


 

Att minska stigma

OBS! FÖRELÄSNINGEN INSTÄLLD!

Torsdag 11 maj 13.00 - 16.00
S.Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Hur kan man arbeta för att minska stigma såväl för personer med psykiska funktionsnedsättningar, närstående, personal samt samhället i stort?

En föreläsning om myter om psykisk sjukdom och hur detta möjligtvis kan motverkas.

NECT är en gruppbehandling av självstigma i tre olika delar: psykopedagogik, kognitiv omstrukturering och en berättande del.

Resursgrupps-ACT är ett personcentrerat arbetssätt där bland annat NECT ingår.

Nisse Berglund - socionom och familjeterapeut, som varit handledare i NECT och som sedan 80-talet utbildat, handlett och skrivit böcker om till exempel Resursgrupps-ACT och Integrerad Psykiatri.

Värdorganisation: IFS och SVGår det att vara 100 % för alla?

Torsdag 14 september 13.00 - 16.00
S.Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Ledorden för att skapa utställningen MegaMind och dess pedagogiska verksamhet har varit ”tillsammans” och ”för alla”. För att nå detta har den utvecklats tillsammans med 700 barn med olika funktionsvariationer som har varit medskapare och testare av installationerna och det pedagogiska konceptet. Allt för att nå målet att vara 100 % för alla!

Maria Olsson, specialpedagog och projektledare på Tekniska muséet.
Anna Velander Gisslén, marknadskommunikatör, inspirationsföreläsare och projektledare, med lång erfarenhet av nytänkande utvecklingsarbete med digital inriktning.

Värdorganisation: FUB och SV

Anmäl dig här!


 

Sexualitet, intellektuella funktionsnedsättningar
och professionellt bemötande

Onsdag 11 oktober 13.00 - 16.00
S.Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Föreläsningen tar upp sexualitet i relation till intellektuella funktionsnedsättningar samt frågor runt professionellt bemötande. Innehållet har en tydlig anknytning till forskning som varvas med förslag på såväl metoder, litteratur som förhållningssätt.

Föreläsningen avslutas med diskussion samt möjlighet att ställa egna frågor.

Jack Lukkerz är socionom och auktoriserad sexolog med mångårig erfarenhet av sexologiskt orienterad rådgivning, utbildning och handledning.

Värdorganisation: SPH och SV

Anmäl dig här!


 

”Kaosteknik”

- Att förstå, förklara och hantera
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Måndag 13 november 13.00 - 16.00
S.Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Stor kreativitet krävs för att möta ständiga utmaningar i en mängd olika situationer. För att lyckas med detta måste man kunna inta den andres perspektiv.

Föreläsningen innehåller fakta, strategier för bemötande, pedagogiska tips samt förklaringar och upplevelser att relatera till.

Lina Melander är behandlingspedagog med psykiatrisk och etnokulturell profil. Hon har bland annat arbetat inom särskola/skola, psykiatri samt på specialistboende för personer med autism. Mamma till två barn som båda har neuropsykiatriska diagnoser. Linas företag www.kaosteknik.se

Värdorganisation: Autism & Aspergerföreningen och SV

Anmäl dig här!


 

Från djupa depressioner - till ett fungerande liv

Torsdag 7 december 13.00 - 16.00
S. Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Bengt hade jobbat 16 år inom psykiatrin innan han själv blev sjuk och inlagd. Han menar att det finns en bild av att människor inte ska må dåligt i själen och många har inte orden för att säga att man mår dåligt eller är deprimerad.

Bengt Sprowede, Visby, är född 1958 och har två barn. Han har både arbetat och varit patient (slutenvård, självmordsnära beteenden, LPT) inom psykiatrin och har därmed stor erfarenhet av psykiatrisk vård - såväl innehåll som bemötande och känsla. Bengt är också Hjärnkollsambassadör.

Värdorganisation: Hjärnkoll och SV

Anmäl dig här!


 

Tidigare föreläsningar 2017

 en liten tecknad jävul sitter på en tecknad axel.

Från skam till engagemang - Sofias resa med OCD 

Sofia Bergström, 25 år, berättade om när hon utvecklade tvångstankar i högstadiet, hur hon nådde botten och vad som till slut blev räddningen: hårdrock och KBT. Sofia berättade även om sitt ideella engagemang i föreningen Suicide Zero och hur hon idag använder sin diagnos som en styrka i arbetslivet.

Se Sofias PPT-bilder här


 

Fullt normal, men på ett annorlunda sätt

Jenny Ström arbetar med att sprida kunskaper och att ge handfasta tips om bemötande, hjälpmedel och strategier för att underlätta vardag och arbetsliv för personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

Hon berörde viktiga faktorer som t ex att ha mer än en diagnos, att ha en partner/barn med diagnos/-er, psykosociala förhållanden, missbruk, kriminalitet, självskadebeteende och psykiatriska sjukdomar.


 

Bildpresentationer från ännu äldre föreläsningar:

Här finns PPT-presentationer från tidigare föreläsningar