Retreat med Sofie

Retreat med Sofie

Hälsa & välbefinnande

I tystanden och stillheten har du möjlighet att möta dig själv, bara vara och finnas till. Ett tillfälle att få stanna upp, lyssna in ditt inre och lära känna dig själv på ett djupare plan.

Vila – avslappning – reflektion – nya insikter ger större vishet och självkännedom i din personliga utveckling.

Under några timmar lyssnar du bara till dina egna andetag, dina tankar och känslor och din kropp får vila från yttre stimulans. Vi samlas i tystnadens tecken och inhämtar ny kraft och energi. Vi varvar tystnad med vägledd meditation, avslappning och vandring för att inhämta naturens läkande krafter.

Läs mer på http://www.flowhealth.se/

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.