Sångglädje i två dagar!

Sångglädje i två dagar!

Musik, teater

Sångglädje i två dagar! Två dagars workshop i körsång under Österlens körfestival med körledarna Bodil Bendixon och Sanna Martin. Pris: 250 kr/dag.

Info och anmälan: sjunga@christinehofslott.se
www.christinehofslott.se