Spanska

Spanska

Språk

Att kunna konversera för att göra din resa roligare - även för dig som inte tänker resa.
Vi lär ord och fraser genom övning och dialoger. Målet är att prata och förstå. Fokus på konversation.

Förkunskaper
Grundläggande spanska.

Material
Materialkostnad tillkommer. Vi använder oss av boken: "Hola! Spanska för resan" som vi beställer till dig.

Cirkelledare
Alejandra González de Flink, ursprungligen från Mexiko med spanska som modersmål. Erfaren cirkelledare hos Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.