Utställning Jag är Christina!

Utställning Jag är Christina!

Historia & Konsthistoria

Vem var egentligen Christina Piper?

Christina Pipers arv till eftervärlden vittnar om en mycket kapabel och självständig företagare som inte var rädd att sätta igång nya projekt och dessutom lyckades slutföra dem. Men hennes innersta väsen förblir dolt. Bevarade brev och andra dokument avslöjar mycket lite om hennes innersta tankar och känslor; vem Christina var som människa finns det inget entydigt svar på. Därför har vi bjudit in femton konstnärer att ge sin tolkning av Christina Piper. Kanske är det konstnären med sina känsliga antenner som är bäst skickad att läsa av den mångfacetterade Christina Piper?

Medverkande konstnärer:
•Amanda Ooms
•Annika Mattsson
•Ann-Margrete Clarén
•Christel Hansson
•Dyveke Zadig
•Emma Karp Lundström
•Gabriella Dahlman
•Gunnel Skölwe
•Johanna Schartau
•Karin Palola
•Lena Viredius
•Maria Björklund
•Mia Malmlöf
•Saga Bitkover-Norman.

Välkommen till utställningen JAG ÄR CHRISTINA!

Vernissage lördagen 1 juli, kl. 17.00

Se hemsida för mer information https://www.christinehofslott.se/utstallningen-jag-ar-christina/