Siten använder cookies och geografisk positionering för att förbättra användbarheten och göra innehållet mer relevant för dig. Läs mer här

Fakta

Mitt val är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan,
FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
och Klippan.

Diskussionerna med politiker
kallar vi SV Arena.
SV Arena är möten om aktuella samhällsfrågor.
Vid mötet är samtalet och dialogen viktiga.
En eller två personer inleder SV Arenan
och presenterar det aktuella ämnet.
En samtalsledare leder sedan samtalet.

Mitt val var ett projekt under åren 2014-2015.

Projektet Mitt val var finansierat av Allmänna Arvsfonden
och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.