Siten använder cookies och geografisk positionering för att förbättra användbarheten och göra innehållet mer relevant för dig. Läs mer här

Studiematerial

Mitt val är ett studiematerial på lättläst svenska
om demokrati och om att rösta.

Det finns 4 olika material:


• Handledning för cirkelledare

• Handledning för cirkelledare på lättläst svenska

• Studiematerial till deltagarna på lättläst svenska

(Klicka här för att ladda ned

• Studiematerial till deltagarna med bildstöd.

(Klicka här för att ladda ned)

Handledningen på lättläst svenska
och Studiematerial till deltagarna på lättläst svenska
finns också i uppläst version.

De olika versionerna av studiematerialet
kan användas i samma studiecirkel.
Deltagaren ska använda det studiematerial
som fungerar bäst för honom eller henne.

I studiecirklarna använder deltagarna
också information från partierna
och artiklar från tidningar och internet.

För mer information; kontakta din lokala SV-avdelning:
Länk: http://www.sv.se/avdelningar/