Siten använder cookies och geografisk positionering för att förbättra användbarheten och göra innehållet mer relevant för dig. Läs mer här

Bra utredare/konsult sökes till förstudie om IT-system

Är du Studieförbundet Vuxenskolans nya konsult när det gäller IT-system? Känner du någon som är?

Studieförbundet Vuxenskolan har en hög ambitionsnivå när det gäller att ta tillvara på digitaliseringens positiva påverkan på samhällsutvecklingen. Det är viktigt för oss som ett av landets största studieförbund.
Nu vill vi göra en förstudie som ska ge underlag inför fortsatt analys och framtida inriktning för SV:s IT-system. Det handlar om utveckling av den digitala kompetensen samt kommande investeringar av digitala verktyg och kanaler.

Arbetet med förstudien ska förhoppningsvis vara avslutat senast under mars månad 2017.
 
Mer information om förstudien kan du få av Raymond Svensson som är administrativ chef på Studieförbundet Vuxenskolan. Han finns på raymond.svensson@sv.se.

Är du konsulten som kan göra detta uppdrag? Eller har du tips på tänkbar(a) konsult(er)? Kontakta Raymond, se ovan. Välkommen!