Siten använder cookies och geografisk positionering för att förbättra användbarheten och göra innehållet mer relevant för dig. Läs mer här

Förbundskansliet

Studieförbundet Vuxenskolan
Box 30083
104 25 Stockholm

Besöksadress: Franzéngatan 6

Telefon (växel): 08-587 686 00

E-post: info@sv.se

 

Navigera till:

Stab

Administrativa enheten

Enheten för verksamhetsutveckling

Kommunikationsenheten

 


 

 

Stab

 

Nina Larsson
Förbundschef

Tfn: 08-587 686 65
Mobil: 0703-64 00 99
E-post: nina.larsson@sv.se

   

Malin Andersson
Förbundscontroller

Tfn: 08-587 686 66
Mobil:0708-55 39 10
E-post: malin.andersson@sv.se

   

Anna Magnusson
Lärande och kompetensutvecklingsansvarig

Tfn: 08-587 686 26
Mobil:0706 15 02 26
E-post:anna.magnusson@sv.se

   

Anders Öberg
Strategisk rådgivare 

Tfn: 08 587 686 41
Mobil: 070 626 38 88
E-post: anders.ohberg@sv.se

   

Natalia Rylander
Vikarierande förbundschefsassistent

Tfn: 08-587 686 07
Mobil: 0725-410 291
E-post: natalia.rylander@sv.se

   
   
 
 

Administrativa enheten

 

Raymond Svensson

Tf Administrativ chef

Mobil: 0739 41 30 44
E-post: 

 Raymond Svensson
   
Jeanette Ericsson
Administrativ samordnare
Tfn: 08 587 686 37
Mobil: 0708 55 30 99
 
   

Kent Bengtsson
Kvalitets- och organisationsutveckling

Tfn: 031 706 75 95
Mobil: 0708 55 30 10
E-post: kent.bengtsson@sv.se
 
   
Eva Ekengren

Etik- och internkontrollsansvarig

Tfn: 08 587 686 45
Mobil: 0708 55 30 67
E-post: eva.ekengren@sv.se
 
   
Kenneth Kajander
Verksamhetsanalytiker
Tfn: 08 587 686 09
Mobil: 0708 55 39 00
 
   
Niklas Andersson
IT-strateg


Tfn: 08 587 686 10
Mobil: 0708 55 30 97
E-post: niklas.andersson@sv.se

 
   

Magnus Pedersen
IT-tekniker

Tfn: 020 43 50 60
E-post: support@sv.se

 
   
Mikael Qvist

IT-tekniker

Tfn: 020 43 50 60
E-post: support@sv.se

 
   

John Wennström
IT-tekniker

Tfn: 020 43 50 60
E-post: support@sv.se

 John Wennström
   

Andreas Strömberg
HR specialist

Mobil: 0708 55 30 61
E-post: andreas.stromberg@sv.se

 
   

Pia Radda
HR specialist

Mobil: 0708 55 90 80
E-post: pia.radda@sv.se

 Pia Radda
   
   
 
 

Enheten för verksamhetsutveckling

 

Linus Olofsson

Chef Verksamhetsenheten

Mobil: 0708 83 01 00
E-post: linus.olofsson@sv.se

   

Kjell Stjernholm

Verksamhetsutvecklare

Personer med funktionsnedsättning
ges möjlighet att själva utveckla egenmakt.

Mobil: 0708 55 30 87
E-post: kjell.stjernholm@sv.se

 

   
Peter Wiborn

Verksamhetsutvecklare - Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling

Tfn: 08 587 686 79
Mobil: 0708 55 30 75
E-post: peter.wiborn@sv.se

 
   
Eva Odelius-Hennevelt
Verksamhetsutvecklare - Pedagogisk utveckling och cirkelledare
Mobil: 0707 20 11 40
   
Lars-Erik Larsson

Verksamhetsutvecklare - Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet

Tfn: 08 587 686 62
Mobil: 0708 55 30 62
E-post: larserik@sv.se

   
   

Bertil Laneby
Verksamhetsutvecklare - integration/mångfald.

Mobil: 0705 76 09 92
E-post: bertil.laneby@sv.se
   

Lina Brustad

Doktorand vid Göteborgs Universitet

Mobil: 0732 60 08 90
E-post: lina.brustad@sv.se

Lina Brustad
   

Mona Almborg

Verksamhetsutvecklare politiska partier och Lrf

Mobil: 0704-31 39 31
E-post: mona.almborg@sv.se

 
   

Golnar Bahar

Verksamhetsutvecklare 
Integration & mångfald

Mobil: 070-8915608
golnar.bahar@sv.se 

   

Jörgen Wessén

Vik. verksamhetsutvecklare, festivaler & event och musikverksamhetens representant i SVs genomlysning, etikfrågor

Mobil: 0703 19 36 14
E-post: jorgen.wessen@sv.se

Jörgen Wessen
   

Edward Forslund

Kommunikatör musikverksamheten
Mobil 0736 70 53 63
E-post: edward.forslund@sv.se 

   
   
 
 

Kommunikationsenheten

 

John Hillstierna
Kommunikationschef/Presschef
Ansvarig utgivare Impuls

Mobil: 0708 55 30 96
E-post: john.hillstierna@sv.se 

   

Gunilla Wahlin
Kommunikatör

Tfn: 08 587 686 44
Mobil: 0708 55 30 74
E-post: gunilla@sv.se 

 

   

Matilda Asp
Kommunikatör Press

Mobil: 0708 55 30 83
E-post: matilda.asp@sv.se

Matilda Asp
   

Martin Almquist
Kommunikatör

Mobil: 0708 55 30 93
E-post: martin@sv.se

   
Mats Nilsson
Redaktionssekereterare Impuls

Tfn: 08 587 686 39