Tillbaka

Alla kan surfa - lär dig surfa på mobil och surfplatta

En bild på en surfplattaDu kan ladda ner studiematerial längre ner på sidan!

Intresset för att kunna använda surfplatta och smartphone har blivit större och större, både som nöje och som stöd och hjälp i vardagen. För att komma igång kan det behövas en förenklad manual med steg-för-steginstruktioner.

Studiematerialet Alla kan surfa är medvetet utformat på ett grundläggande, strukturerat och enkelt sätt och är tänkt att användas i en studiecirkel. Den nya kunskapen kan där provas och diskuteras med andra deltagare. Cirkelledaren kan svara på frågor och hjälpa deltagarna att använda sin surfplatta och smartphone efter sina egna förmågor, önskemål och prioriteringar.

Lär dig surfa steg-för-steg, några exempel:

  • Läsa och skicka e-post och meddelande
  • Fotografera
  • Använd kalender och påminnelser
  • Håll kontakt med vänner genom sociala
    medier som Facebook och Skype
  • Använda kartor och söka resvägar

Studiematerialet Alla kan surfa har tagits fram i samarbete mellan Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och Myndigheten för delaktighet.

Nya, omarbetade material i september 2015

Viss uppdatering av innehållet i studiematerialen har gjorts och alla anvisningar för cirkelledarna finns nu i studiehandledningen. Nu finns också separata studiehandledningar för Surfplatta (iPad/Android) resp Smartphone (iPhone/Android). 

Särskilda versioner av studiehandledningar finns för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede. Där rekommenderas att anhöriga, eller de som vill ha mer fördjupning, även laddar ner studiehandledningarna eftersom de innehåller mer fakta och teknik. 

 

Material som ingår i Alla kan surfa-paketet

Smartphone

 

Surfplatta

iPhone.pdf   iPad.pdf
Android smartphone.pdf   Android surfplatta.pdf
Studiehandledning Smartphone.pdf  

Studiehandledning_Surfplatta.pdf

Studiehandledning Smartphone Demens.pdf   Studiehandledning Surfplatta Demens.pdf
Senast uppdaterade september 2015

Alla materialen kan laddas ned utan kostnad.

Upplysningar får du av:

Lars-Erik Larsson
larserik@sv.se
mobil nr: 0708-55 30 62