Sokratespriset

Sokratespriset går till en person - i eller utom Sverige - som utfört en grundläggande, bestående insats för folkupplysningens område i människovärdets tjänst och som utfört sin gärning utifrån ideell grund. Priset är på 50 000 kronor. SV har delat ut Sokratespriset sen 1967.

Sokratesprisvinnare 2015: Barbro Westerholm

Med ett årsrikt liv i bagaget fortsätter Barbro Westerholm sin livsgärning som samhällsdebattör, påtryckare och folkbildare med oförtröttlig kraft och styrka. Hon har under hela sin gärning lyft fram vår rätt att leva det liv som vi själva väljer så länge vi respekterar varandra. Oavsett om det varit till hennes egen fördel eller inte har Barbro Westerholm aldrig undvikit att ta striden för denna okränkbara rättighet.  Genom att upplysa om orättvisorna runt omkring oss, och hur vi kan rätta till dem, har Barbro Westerholm genom sitt liv givit människovärdet tillbaka till många grupper som tappat hoppet om en bättre framtid.

Som generaldirektör för Socialstyrelsen såg hon till att ta bort klassifikationen på homosexualitet som en mental rubbning, och som riksdagsledamot har hon motionerat om registrerat partnerskap. Som ordförande för Sveriges Pensionärsförbund, SPF, ägnade hon sig åt att upplysa och debattera äldres rätt i Sverige. En kamp som påbörjades långt tidigare och som fortsätter än idag. Barbro Westerholm har spridit kunskap om så vitt skilda ämnen som läkemedelsberoende, minoritetsspråkens ställning, rätten att få säga sin mening, införandet av en våldskommission och diskriminering av funktionsnedsatta. Barbro Westerholms ständiga törst på kunskap och vilja att rätta till orättvisor har fått henne att ägna sig åt en lång rad med sakpolitiska frågor. Som politiker har hon med eftertänksamhet, reflektion och stor ödmjukhet inför andras åsikter fått sina meningsmotståndare att se flera sidor av problemen. Hennes ständiga vilja att sprida kunskap och byta åsikter med sin omgivning har gjort henne till en av vår tids största folkbildare.

 Pristagare 1967-

1967 Elise Ottesen-Jensen
1968 Georg Borgström
1969 Konrad Lorenz
1970 Danilo Dolci
1971 Barbro Johansson
1972 Rolf Edberg
1973 Sigfrid Leander
1974 Mikis Theodorakis
1975 Erich Jacoby
1976 Karin Westman-Berg
1977 Israel Ruong
1978 Lis Asklund
1979 Rudolf Broby-Johansen
1980 Torgny Segerstedt
1981 Elsa Olenius
1982 Inga Thorsson
1983 Ewert Karlsson (EWK)
1984 Alf Henriksson
1985 Carl-Herman Tillhagen
1986 Ingrid Segerstedt-Wiberg
1987 Erica Simon
1988 Carl-Göran Ekerwald
1990 Johan Galtung
1992 Peter Nobel
1994 Vigdis Finnbogadottir
1996 Madeleine Grive
1999 Göran Rosenberg
2001 Peter Englund
2003 Nalin Pekgul och Kurdo Baksi
2005 Bengt af Klintberg
2007 Gro Harlem Brundtland
2009 Marie Nisser och Anders Johnson
2011 Kerstin Ekman
2013 KG Hammar

2015 Barbro Westerholm