Länkar


Här har vi listat några av de företag och organisationer som 
Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö samarbetar med.

Letar du efter föreningar, så finns de
härKatrinetorp Landeri
Katrinetorp ligger i södra Malmö och var från början ett så kallat landeri, en lantgård som ägdes av borgare och som användes för både rekreation och som inkomstkälla. 
Katrinetorp har ca 100 000 besökare per år, t ex under Skörde-marknaden (september) och Julmarknaden (december).
Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med kurser och föreläsningar.
kurser.se
Sidan med flest utbildningsalternativ och där finns vi på Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö så klart med.
Skånes Hemslöjdsförbund
Tillsammans med hemslöjden i Skåne arrangerar Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö kurser för att öka kunskaperna om både traditionella och nyare hantverk.
På Annelundsgatan 55 B i Malmö ligger Kulturfabriken som erbjuder nybyggda replokaler, danslokaler och studios!
Kulturfabriken är också namnet på all
vår musik- och dansverksamhet som be-
drivs i och utanför huset.

The Tube
The Tube är ett koncept för all musikverksamhet
som är relaterad till band/grupper. Bland mycket
annat erbjuder man stöd till inspelningar.


Tomas Lejon fastighets AB
Ett fastighetsföretag i Malmö där en stor del av alla band hos Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö har sina replokaler.

Malmö Högskolas studentkår
En av Sveriges mest
vitala högskolor har
också en mycket aktiv studentkår. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö deltar de i olika events.