Känsla av livsglädje, livsmod och livsmening

Höstens 3 frukostmöten
Kl 8.30 - 10.00

Anmälan görs till Studieförbundet Vuxenskolan:
lena.bergquist@sv.se, 021-128085.

Varmt välkommen!

Klicka på rubrikerna för mer information
Onsdag 17 september
Ungas existentiella
hälsa
Onsdag 22 oktober
Existentiell hälsa i krissituationer

Onsdag 26 november
Äldres existentiella hälsa

Föredragshållare:
Eva Fredman,
psykosyntesterapeut
och skolkurator på Kopparlundsgymnasiet
i Västerås.

Föredragshållare:
Ingemar Moritz (m.fl), sjukhuspräst på Centrallasarettet i Västerås.

Föredragshållare:
Elvy Bürger (m.fl), distriktsordf SPF Västmanland.

Vi ses på Culturen, Kopparlunden,
Sintervägen 6 i Västerås.
Vi ses i VKL:s samlingslokal, Norra Källgatan 22 i Västerås Vi ses i VKL:s samlingslokal, Norra Källgatan 22 i Västerås