HÖSTENS FRUKOSTMÖTEN
Känsla av livsglädje, livsmod och livsmening - Existentiell hälsa

Varmt välkommen till höstens 3 frukostmöten:
Kl 8.30-9.00 frukostfika och mingel
Kl 9.00-9.30 föredrag
Mingel fram till kl 10.00 för den som önskar.
Föredraget är kostnadsfritt, men kaffe, te och smörgås kostar cirka 45 kr.

Anmälan görs till Studieförbundet Vuxenskolan:
lena.bergquist@sv.se, 021-128085. 


Onsdag 17 september
Ungas existentiella hälsa
Föredragshållare: Eva Fredman, psykosyntesterapeut och
skolkurator på Kopparlundsgymnasiet
i Västerås

Vi ses på Culturen, Kopparlunden, Sintervägen 6 i Västerås.


Onsdag 22 oktober
Existentiell hälsa i krissituationer
Föredragshållare: Ingemar Moritz (m.fl), sjukhuspräst på Centrallasarettet i Västerås.
Vi ses i VKL:s samlingslokal, Norra Källgatan 22 i Västerås.


Onsdag 26 november
Äldres existentiella hälsa
Föredragshållare: Elvy Bürger (m.fl), distriktsordf SPF Västmanland.

Vi ses i VKL:s samlingslokal, Norra Källgatan 22 i Västerås.