COMPASS i BoråsCompass i Borås

Compass erbjuder i dag 85 årsplatser som utnyttjas av Borås Stad (Socialtjänsten) och Arbetsförmedlingen (många deltagare är inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin) samt i viss mån även Försäkringskassan.

SV erbjuder genom verksamheten Compass ett verktyg för arbetsträning och arbetsprövning. Arbetsstationerna utgörs av montering, packning och avsyning.

Utöver detta erbjuds friskvård och en datorsal för jobbsökningsaktiviteter. För deltagare som ska vidare ut i arbete, extern praktik eller studier anlitas SV Coach.

Compass verksamhetsidé är att erbjuda arbetsprövning, arbetsträning och coachning. Vi hjälper människor att nå sina mål på arbetsmarknaden.

Vår vision
Vi ska vara det självklara valet för arbetsprövning, arbetsträning och coachning. Vår verksamhet skall präglas av övertygelsen om allas lika värde. Deltagaren ska vara nöjd med den hjälp och det stöd han eller hon får på Compass. Varje deltagare på Compass ska känna att han eller hon får mer energi och ökad självinsikt.

Adress:      Göteborgsvägen 10 
                  504 35 Borås
Telefon:     033 -10 19 75
Kontakt:     Lena Langelotz
E-post:       lena.langelotz@sv.se

Compass legoarbeten

Vuxenskolan Borås

Compass produktion

Compass