Förbundskansli

För att genomföra beslut tagna av SVs förbundsstämma eller förbundsstyrelse, har styrelsen ett kansli till sitt förfogande.

Besöksadress: Franzéngatan 6

Postadress: Box 30083
104 25 Stockholm

Leveransadress: Hornsbergs strand 17

Tel: 08 587 686 00
Fax: 08 587 686 01
E-post: info@sv.se

Vill du nå SVs förbundsstyrelse klicka här:
Svs förbundsstyrelse 


Staben

Niklas Lundgren
Förbundschef
Tfn: 0708 55 30 65

Joachim Höggren
Assistent
Mobil: 0708-553024

Anders Öberg
Strategisk rådgivare
Tfn: 08 587 686 41
 | Mobil: 070 626 38 88

Enheten för Verksamhetsutveckling

Linus Olofsson
Chef Verksamhetsenheten
Mobil: 070 88 30 100

Kjell Stjernholm
Verksamhetsutvecklare - Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt
Tfn: 0708-553087

Peter Wiborn
Verksamhetsutvecklare - Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling
Tfn: 08 587 686 79
 | Mobil: 0708 55 30 75

Lars-Erik Larsson
Verksamhetsutvecklare - Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet
Tfn: 08 587 686 62
 | Mobil: 0708 55 30 62

Bertil Laneby
Verksamhetsutvecklare - Människor och främst unga i utsatta situationer erbjuds verktyg till en individuell bildningsresa
Mobil: 0705 76 09 92

Eva Odelius-Hennevelt
Verksamhetsutvecklare - Pedagogisk utveckling och cirkelledare
Mobil: 070 720 11 40

Administrativa enheten

Veronica Kennett
Administrativ chef/Biträdande förbundschef
Mobil: 070 855 06 70

Jeanette Ericsson
Administrativ assistent
Tfn: 08 587 686 37
 | Mobil: 0708 55 30 99

Kent Bengtsson
Kvalitets- och organisationsutveckling
Arbetsuppgifter
Tfn: 031 706 75 95
 | Mobil: 0708 55 30 10

Eva Ekengren
Etik- och internkontrollsansvarig
Arbetsuppgifter
Tfn: 08 587 686 45
 | Mobil: 0708 55 30 67

Kenneth Kajander
Verksamhetsanalytiker
Tfn: 08 587 686 09
 | Mobil: 0708 55 39 00

Niklas Andersson
IT-strateg
Arbetsuppgifter
Tfn: 08 587 686 10
 | Mobil: 0708 55 30 97

Magnus Pedersen
IT-tekniker
Arbetsuppgifter
Tfn: 020 43 50 60

Mikael Qvist
IT-tekniker
Arbetsuppgifter
Tfn: 020 43 50 60

John Wennström
IT-tekniker
Tfn: 020 43 50 60

Joakim Svensson
HR specialist
Arbetsuppgifter
Mobil: 0708 559080

Andreas Strömberg
HR specialist
Arbetsuppgifter
Mobil: 0708 55 30 61

Kommunikationsenheten

John Hillstierna
Kommunikationschef/Presschef
Arbetsuppgifter
Mobil: 070-855 30 96

Gunilla Wahlin
Kommunikatör
Arbetsuppgifter
Tfn: 08 587 686 44
 | Mobil: 0708 55 30 74

Sarah Wiklund
Kommunikatör Webb/Sociala medier
Arbetsuppgifter
Tfn: 08 587 686 11
 | Mobil: 0708 - 55 30 93

Mats Nilsson
Redaktionssekereterare Impuls
Arbetsuppgifter
Tfn: 08 587 686 39

Vi Unga

Golnar Bahar
Förbundssekreterare Vi Unga
Arbetsuppgifter
Mobil: 0708 55 30 68