Tillsammans - För psykisk hälsa

Logotype Tillsammans

- Ett samverkansprojekt för att öka kunskapen om och förändra attityderna till psykisk (o)hälsa. 

Den psykiska ohälsan har ökat från 29 till 37 procent på knappt tio år.  Trenden fortsätter peka brant uppåt. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Kostnaderna för ohälsan och sjukfrånvaron är höga både på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Psykisk ohälsa kan drabba alla någon gång i livet. Tre av fyra har erfarenhet av egen eller anhörigs psykiska ohälsa. Det borde vara lika självklart att söka sjukvård för psykisk ohälsa som för fysisk ohälsa, men många undviker att be om hjälp och stöd vid en begynnande psykisk ohälsa p g a skam och rädsla.

De aktiviteter som planeras inom detta projekt syftar därför till att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk hälsa och ohälsa. Genom samverkan kan vi nå dessa mål. 

Projektets delprojekt

 • Föreläsnings- och filmbank

  En föreläsar- och filmbank inom ämnet psykisk hälsa/ohälsa, med rekommenderade föreläsare och filmer.

  Läs mer
 • Hjärnkoll Västmanland

  Verksamheten syftar till att slå hål på myterna om psykisk ohälsa genom att personer med egen erfarenhet av detta delger andra sina...

  Läs mer
 • Galenfestivalturné

  – om att våga prata öppet om psykisk hälsa/ohälsa.

  Läs mer
 • Jämlikhet i vården

  En informationsinsats för de grupper som i mindre grad än andra tar del av information och vård/stöd inom psykisk hälsa-området.

  Läs mer
 • Social grannsamverkan

  Genom att skapa mötesplatser där man t ex via studiecirklar får möjligheten att träffas och lära känna varandra.

  Läs mer
 • Läs om flera projekt här...