Program

Lördagen den 13 juni

11:30 ”Drop-in-lunch”

12:30 Invigning.

         Förbundsstämman öppnas.

13.00 Behandling av punkt 1 - 10 på föredragningslistan, i plenum
(formalia, förbundsstyrelsens berättelse, revisorernas berättelser, ansvarsfrihet).

14.00 Panelsamtal med våra grundorganisationer utifrån Viljeinriktningen som tagits fram under 2014. 

15:00 Dialog- och förslagsforum av punkt 11a och 12 på fördragningslistan (förslag på strategisk plan samt motioner). Kaffe serveras vid olika stationer.

17:45 Dialog- och förslagforum stängs.

20:00 Middag med dans.

 

Söndagen den 14 juni

08:30 Debatt av punkt 11a och 12 på föredragningslistan, i plenum.
(förslag på strategisk plan samt motioner).

10:00 Kaffe

10:30 Beslut av punkt 11a, 12 och 11b-f på föredragningslistan, i plenum
(förslag från förbundsstyrelsen samt motioner).

12:00 Lunch

13:00 Val, utifrån punkt 13-16 på fördragningslistan, i plenum.
(förbundsstyrelse, revisorer och valberedning).

14:30 Avtackningar.

15:00 Förbundsstämman avslutas.