Stämmohandlingar

Beslutsprotokoll Dialog- och förslagsforum

Beslutsprotokoll Strategisk plan

Beslutsprotokoll Motioner & motionssvar

 

 

 

Den 21 maj skickades stämmohandlingarna ut till alla ombud.

Utskicket består av totalt sju häften med tillhörande bilagor, totalt 22 st.

Här kommer en översikt. Handlingarna kan du ladda ner till din dator genom att klicka på rubrikerna:

Häfte 1: Välkomnande och information

4 bilagor

Häfte 2: Förutsättningar för förbundsstämman

3 bilagor

Häfte 3: Verksamhetsberättelser med bokslut

2 bilagor

Häfte 4: Inkomna motioner samt förbundsstyrelsens motionssvar

6 bilagor

Häfte 5: Valberedningens förslag

1 bilaga

Häfte 6: Förslag från förbundsstyrelsen

6 bilagor

Häfte 7: Fördjupningsmaterial extra

Ombudsförteckning

Antal ombud/SV-avd/organisation

Ombudsnummer FS

Ombudsnummer SV-avdelningar

Ombudsnummer organisationer

Har du frågor rörande utskicket så ta gärna en kontakt via event@sv.se