Närvarolistan

 

Alla cirklar har en närvarolista som skall fyllas i och redovisas för att verksamheten skall kunna få statsbidrag. Närvarolistan kan du få i pappersform på din avdelning eller så använder du den digitala närvarolistan. 

För att få tillgång till en digital närvarolista till din cirkel, kontakta din ditt lokala SV-kontor 

När du har inlogg, hittar du listan här: http://narvaro.sv.se/