Om SV

 

SV är en lokal kraft!Över 200 kontor finns fördelade över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Det är unikt! Ingen annan arrangör av studiecirklar, kulturarrangemang och föreläsningar finns så närvarande mitt i vardagen som just SV. Oavsett storstad eller landsbygd, så finns SV där – nära!

SV genomför mer än 50 000 studiecirklar med 330 000 deltagare varje år! SV har närmare 20 000 cirkelledare som bidrar till att SV har en bra verksamhet. Om man räknar in all verksamhet SV bedriver deltar ett par miljoner människor varje år i någon form av SV-verksamhet.

SV har en bred verksamhet för en mångfald av människor. SVMusik.se är mötesplatser för SVs närmare 1 500 rockgrupper. Hantverk, språk och föreningsutveckling är ämnesområden med många cirklar likaså cirklar med inriktning på hälsa. Dessutom arrangerar SV varje år till 50 000 kulturarrangemang.

SVs värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Hos oss är alla som delar vår värdegrund välkomna! En stor och viktig målgrupp i vår verksamhet är den för och tillsammans med personer med olika funktionshinder. Speciella satsningar görs på både yngre och seniorer och vi arbetar aktivt för att minska klyftor i samhället.

SV är en ideell organisation som styrs av förtroendevalda i lokala styrelser.  Centerpartiet, Liberalerna och LRF är SVs grundorganisationer.  Vår verksamhet bedrivs religiöst och politiskt obundet. Vi samarbetar med tiotusentals lokala föreningar och på riksnivå med ett 40-tal olika riksorganisationer. Några av dem är Bygdegårdarnas Riksförbund, Biodlarnas riksförbund, SPF seniorerna, hembygdsrörelsen, FUB, Afasiföreningen Läs mer om våra medlems- och samarbetsorganisationer här

SVs verksamhetsidé

SV vill ge människor möjlighet att utvecklas. Vi vet att alla människor, oavsett bakgrund, erfarenhet och ålder, kan utvecklas. I studiecirkeln är alla lika viktiga. Runt om i landet erbjuder SV kreativa mötesplatser för att vi tror på att mötet mellan människor är en av de viktigaste faktorerna för utveckling. Det händer något med människor som möts över ett gemensamt intresse.

SVs värdegrund

SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjlighet att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

Alla i SV leder inte cirklar

SV är en stor arrangör av kulturarrangemang. I hela landet erbjuder SV små och stora kulturprogram, från visor på vårdhem till stora festivaler. Från lokal barnteater till turnéer med Riksteatern. Föreläsningar och dialogmöten är också en stor del av SVs verksamhet.

Vill du veta mer om SV? SVs historia började för mer än 90 år sedan....