Vad är en studiecirkel?

I cirkeln möts en grupp människor som vill utveckla sig och lära nytt. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin tidigare kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i cirkeln.

Studiecirkeln som form är fri och frivillig, det bygger på människors egna initiativ och motivation för studier och gemenskap. 

Att delta i en studiecirkel tränar oss i demokrati. Här finns utrymme för samtal om viktiga saker. Både om det som rör vårt valda studieämne men också om sådant som just nu händer omkring oss på hemorten, i Sverige eller i världen.

Det finns cirklar i alla tänkbara ämnen och arbetsformerna i cirkeln utformas utifrån gruppens behov.

Läs mer om studiecirkelns form här

Studiecirkel eller kurs?

I SV genomförs även verksamhet i andra former än cirkeln, det kan vara kurser, kuturarrangemang mm. Vill du veta mer om dessa former, kontakt din SV Avdelning.