Vad gör en cirkelledare?

Som cirkelledare är du just ledare – inte lärare. Din ledarroll går ut på att stödja gruppen i cirkelarbetet kring det ämne ni valt, med det material ni valt och utifrån de erfarenheter och frågor som gruppen bär med sig. Som ledaren är du på ett sätt ”en i gruppen” men har en särskild roll och ansvar för att cir­keln genomförs som det är tänkt.

Regler

Vår verksamhet bygger på lusten att lära nytt utan betyg, formella krav och kriterier, men även hos oss finns några saker som man som ledare måste ha koll på.

Det ena är närvarolistan som skall fyllas i och redovisas för att verksamheten skall kunna få statsbidrag. 

Det andra är en plan som visar vad cirkeln skall innehålla.Studiecirkeln kan jämföras med ett projekt som har en tydlig start och ett tydligt avslut.  För att veta vad som kommer att ske i cirkeln skapar du tillsammans med dina deltagare en plan. Planen kan utgå från ett studiematerial (studieplan) eller arbetas fram som en plan för den process som ni skall arbeta med för att utveckla er inom ert intresse, t ex musik, hantverk, förening- eller bygdeutveckling.

Det finns också regler för hur många deltagare en cirkel kan ha och hur många timmar och träffar som kan ingå. Se information till höger 

Ledarintroduktion i SV

Varje studiecirkel som genomförs i ett studieförbund ska ha en godkänd ledare. I SV får du som ledaren en introduktion på någon av våra avdelningar, eller så kan du gå vår webbutbildning Leda cirkel.

Som cirkelledare kan du alltid få stöd från din SV-avdelning!