Kultur och Hantverk

Bokcirkel

Sju tips till dig och din bokcirkel

Materialet vänder sig till dig som vill samtala om böcker, berättelser och litterära texter. Att läsa böcker är ett sätt att lära känna både sig själv och få förståelse för andra. Samtal om berättelser eller läsupplevelser innebär att det alltid finns något nytt som läggs till den egna upplevelsen. Tillägg som kan öka förståelse och insikt men också stimulera till ytterligare läsning. Att föra goda samtal om böcker och berättelser är dessutom bra övning för att kunna föra givande samtal om annat. Samtalen utvecklar förmågan att skildra, sätta ord på saker, återberätta, sammanfatta, göra begripligt, uttrycka känslor och åsikter, lyssna på andra, omvärdera och reflektera. Vill du istället föra samtal kring en TV-serie går det bra att utgå från samma grundmaterial!

 

Hantverk

Den största delen av utvecklingen av studiecirklar inom området hantverk, sker lokalt, kontakta din avdelning för att ta del av inspirerande material!

Skaparlust - skapardagarna 2014

Årets skapardagar ägde rum veckan före midsommar i Slöjdhuset i Ronneby. Naturen fick vara en källa till både inspiration och skapande.