Mötesmetoder

Hur du planerar och genomför dina cirkelträffar, var ni befinner er, hur det är möblerat och vilka metoder och övningar du använder är avgörande för hur din cirkel eller ditt möte kommer att upplevas. Det finns en mängd olika sätt att skapa kreativa lärsituationer.

Genom att planera både innehåll och metod kan du i god tid förbereda träffarna så att de blir varierande och tillgängliga för många. Till höger finns tips på metoder och övningar att använda!

Olika metoder är bra vid olika tillfällen! Men metoderna gör inte cirkelträffen. Planera först innehållet och använd sedan tipsen för att t ex. skapa energi, rörelse eller möjlighet för många att få komma till tals. Fundera vilket syfte metoden eller övningen har utifrån innehållet i din cirkelträff eller möte.

Teknik och tekniska lösningar kan vara ett sätt att utveckla sin cirkelträff, att använda appar, eller att fota/filma med mobilen. Läs mer under Digitala Verktyg. Ett annat sätt är att variera miljön, ta en samtalspromenad två och två eller möblera om i lokalen för att få variation. Att göra på ett nytt sätt skapar ny perspektiv och ger ofta nya vinklar i samtalen.