Frågor och svar

 

Här hittar du vanliga frågor och svar kring din roll som cirkelledare. Sidan kommer att byggas ut efter hand som vi får in fler frågor.

Saknar du något? Då är du välkommen att höra av dig!  

  

Vilken sorts anställning har jag som cirkelledare?
Den vanligaste anställningsformen för cirkelledare är s k objektsanställning vilket är en tidbsegränsad anställning.

Varför är det så noga med närvarolistan? 
Närvarolistan är på samma gång anställningsavtal och löneunderlag för dig, och den är också ett viktigt dokument för avdelningen som behöver den för statistik och för kommunala/statliga bidrag. Förvara den väl! Om den skulle komma bort ska du snarast kontakta din avdelning så du kan få en ny. Dela inte ut kopior av närvarolistan som kontaktlista för att deltagarna ska få kontaktuppgifter till varandra. Kontakta din avdelning så kan de skriva ut en annan sorts lista där inte personnumren syns.

Mina deltagare vill ha extratillfällen! Hur hanterar jag det?
Vad roligt att dina deltagare är så ivriga att lära sig mer! Kontakta din verksamhetsutvecklare innan ni bokar in något. Verksamhetsutvecklaren behöver veta i förväg om cirkeln blir kortare eller längre än det är sagt från början.  

Vad händer om jag blir sjuk eller måste ställa in en träff av annan anledning?
Om du blir sjuk ska du kontakta din avdelning så snart som möjligt för att komma överens om hur deltagarna ska underrättas. Kom också överens med avdelningen om när och hur det inställda cirkeltillfället ska tas igen.

Hur fungerar löneutbetalningen?
Du och verksamhetsutvecklaren kommer överens om lönen när ni planerar inför cirkeln. För objektsanställda ingår semesterlön. Du får betalt per studietimme och lönen ska också täcka kringarbete med förberedelser och administration. I regel betalas din cirkelledarlön ut som en klumpsumma när cirkeln är avslutad och närvarolistan inlämnad och godkänd av avdelningen. Cirkelledarlönerna brukar hanteras i samband med övriga löner på avdelningen, så hör efter när listan senast måste vara inlämnad för att du ska kunna få din lön samma månad.

Jag är egen företagare - vad behöver jag tänka på?
Meddela verksamhetsutvecklaren om du vill fakturera ditt cirkelledararvode som egen företagare. Du ska ha F-skattsedel. SV-avdelningar får inte göra avdrag för moms. Närvarolistan fyller du i som vanligt och lämnar så snart som möjligt efter cirkelns slut. SV-avdelningen har inget ansvar för att betala in sociala omkostnader. Du måste även ha ett fullgott försäkringsskydd som framgår av avtalet med din SV-avdelning.  

Vem är Gustav?
I din kontakt med avdelningen har du kanske hört talas om någon som kallas för Gustav och verkar vara väldigt viktig. Gustav är ingen mindre än studieförbundens gemensamma datasystem och står för Gemensam Utveckling av STudieförbundens AdministrativaVerksamhetssystem.
I Gustav läggs all information som rör cirkelverksamheten. Härifrån hämtas information som skall rapporteras till folkbildningsrådet, som grund för statistik och statsbidrag. Meddela adressändringar, mailändringar och nya telefonnummer så hjälper du till att hålla Gustav uppdaterad med den senaste informationen! 

Vilka utbildningar behöver jag gå för att bli cirkelledare?
Vi vill inte bara ha cirkelledare som är duktiga inom sitt ämne. Du ska också vara duktig som cirkelpedagog och veta lite om din arbetsgivare, SV så att du i din tur kan berätta för dina deltagare var de har hamnat. Innan cirkeln startar skall du gå en introduktionsutbildning som är obligatorisk i alla studieförbund. Först när du gått den utbidlningen är du behörig ledare 

Förutom introduktionsutbildningen finns flera fördjupade cirkelledarutbildningar och även utbildningar inom ämnen. Du hittar dem på Cirkelledarnätet under Ledarutveckling.