Pedagogik

Pedagogik betyder läran om undervisning. Folkbildningens pedagogik kanske inte är en renodlad pedagogisk modell utan mer en ”lärande kultur” där glädjen och  lusten att lära uppstår i dynamiken och samspelet mellan deltagarna.Inom folkbildningspedagogiken är samtalet en viktig del i lärandet.

Människan föds med en naturlig nyfikenhet och lust att lära, ibland glömmer man det under skolåren, då krav på viss kunskap, läroplaner och betyg styr vilken kunksap som skall inhämtas mer än lusten.

Historiskt sett har studiecirkelns form varit speciell och annorlunda mot den traditionella undervisningen i skolan. Idag används mycket av vårt pedagogiska  arbetssätt även inom skolan.

Läs mer om folkbildningens pedagogik och cirkelns metodik genom att klicka på rubrikerna till vänster. Som ledare kan du också fördjupa dig genom att gå våra ledarutbildningar.

Att diskutera och utbyta erfarenheter är ingredienser i nästan alla studiecirklar.

Runt om i Sverige bedrivs tusentals studiecirklar varje dag inom en mängd olika områden. Dessa skapar ett positivt sammanhang, bidrar till ett livslångt lärande och fyller på många andra sätt en mycket viktig funktion för sina deltagare och för samhället i stort.