Cirkelns metoder

Det är kul att gå i cirkel!

Cirkeln metodik bygger på en kollektiv lärprocess där alla deltagare och ledaren tillsammans utvecklar kunskapen genom samtal och dialog.

En bra gruppstorlek i en cirkel är mellan 5-9 personer, men man ska vara minst tre för att få starta en cirkel.

Tillsammans sätter gruppen mål och skapar en plan för cirkeln. 

Som ledare i cirkeln har du en viktig funktion. Genom att variera metoder, anpassa verksamheten efter olika lärstilar och hitta det som fångar lusten till lärande i just din grupp kan du sätta igång det som behövs för att varje individ i din grupp skall kunna känna att de lär sig nytt och samtidigt får bidra med sina erfarenheter.

Hur och var ni träffas - t ex. i ett studierum, på ett café, ute i naturen eller via nätet – bestämmer du tillsammans med din grupp och din roll som ledare är inte i första hand att lära ut ett specifikt ämne, utan att se till att gruppen fungerar på ett demokratiskt sätt och att alla känner sig delaktiga och lyssnade på.

En cirkel kan varieras i det oändliga och ibland är du som ledare experten i det ämne ni skall utveckla er i, men ofta är det du som leder processen i cirkeln och ser till att alla får möjlighet att utvecklas, gemensam t söka kunskap och lära av varandra.

Verktyg och metoder för att arbeta enligt folkbildningens pedagogik får du genom våra ledarutbildningar.