Digitalt

Digital pedagogik

Idag är digitala verktyg, så som datorn, surfplattan och mobilen en naturlig del av vårt samhälle. Teknikutveckling förändrar våra vanor och vårt samhälle hela tiden. Även vårt sätt att lära och de möjligheter som finns kring lärande har förändrats.

Inom folkbildningen kan man välja att genomföra cirklar med digitala inslag, där film och andra medier förenklar t ex ett ”flipped classroom”.

Man kan välja att genomföra sin cirkel delvis eller helt på distans. Förutom alla de gratisverktyg som finns att använda för att ses via videomöten, chatt eller i forum har du som cirkelledare möjlighet att använda lärplattformen Learnify (se högra menyraden) som mötesplats för dina cirklar. Vi har också ett videomötessystem att använda när ni vill ses över webben.

Lär dig mer - gå utbildningen i Nätpedagogik

Vill du lära dig mer om hur du kan använda teknik i din cirkel och hur du behöver tänka pedagogiskt för att skapa bra möten via nätet? Då har du möjlighet att gå Webbutbildningen Digitalt lärande