Ledarutveckling i SV

Som cirkelledare i SV erbjuds du introduktion och utbildningar i folkbildningens pedagogik, metoder och arbetssätt, ledarrollen, lärprocesser, grupputveckling och mycket mer via din lokala SV avdelning.

Några utbildningar är obligatoriska  och andra kan du själv välja att delta i. Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att delta, därför utvecklar vi nu fler webbutbildningar som du kan ta del av, när det själv passar dig.

Leda cirkel introduktionsutbildning (obligatorisk)

Leda cirkel ger dig en inblick i hur det är att vara ledare i SV. Du genomför den enkelt via din dator.

Gå webbintroduktionen här!

Cirkelledarutbildning steg 1

Genomförs under ett par kvällar, en dag eller på distans. innehåll;

  • Ledarrollen & att vara ledare i SV
  • Studiecirkelns pedagogik och metodik
  • SVs värdegrund &  folkbildningens idé 

Cirkelledarutbildning steg 2

Genomförs under ett par kvällar, en dag eller på distans. innehåll;

  • Grupputveckling och gruppdynamik
  • Kunskap och lärande
  • Lärstilar
  • Kommunikation och Konflikt 
 

Digitalt lärande & Nätpedagogik

Utbildningen riktar sig till cirkelledare som vill leda en cirkel helt- eller delvis på distans, eller lägga till digitala moment i sin cirkel.

Innehållet ger dig en första inblick i det viktigaste i digital pedagogik. Utbildningen är oberoende av tid och rum.

Gå webbutbildningen här! 

 

Cirkelledarutbildning i musik

För cirkelledare i musik finns utbildningen Musikerkampen!