Ledarintroduktion

Leda cirkel introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning av cirkelledare är obligatoriskt i alla studieförbund.

Innan du startar din cirkel skall du gå en introduktionsutbildning. Enklast tar du del av den här som en webbutbildning. Övrig introduktion och praktisk information får du på din avdelning.

Webbutbildningen  Leda cirkel Leda cirken

Webbtbildningen ger dig en inblick i hur det är att vara ledare i SV. Du genomför den enkelt via din dator. När du gått igenom utbildningen avslutar du med att skriva in dina kontaktuppgifter samt vilken SV avdelning du skall ledar cirkeln i, så får din konktakperson ett mail att du genomgått utbildningen.

Klicka på länken nedan så kommer du direkt till utbildningen! Använd webbläsaren Crome.

Webbutbildning Leda cirkel, gå till utbildningen här!

 

Vi har dessvärre problem med verifieringsformuläret p.g.a. arbete med vår hemsida. Om det inte går att fylla i formuläret, skicka ett mail direkt till din avdelning med ditt namn och meddela att du genomgått webbutbildningen Leda cirkel.