Inbjudan till remissbehandling av förslag till Idéprogram 

Hej,

2017 blir ett spännande år för Studieförbundet Vuxenskolan. Vi firar vårt 50 års jubileum och den 16-18 juni genomförs förbundsstämma i Linköping. En av huvudpunkterna blir att anta ett reviderat idéprogram för SV. Det nuvarande idéprogrammet antogs vid förbundsstämman i Göteborg 2009.


Förslaget till idéprogram har utarbetats av en programgrupp under ledning av Stefan Tornberg. Arbetet har pågått under 2016 och präglats av öppenhet och transparens som bl a tagit sig uttryck i två öppna seminarier (som visas här på www.sv.se/ide) ”Vilken roll har folkbildningen när det gäller mångfald och integration?” samt ”Har framtiden plats för folkbildningen?”. Under ”arkiv” (till höger) hittar du de underlagsmaterial som programgruppen arbetat med.

Ni inbjuds härmed att lämna remiss på Idéprogramgruppens förslag till reviderat idéprogram för SV. Remisstiden pågår till 2017-03-13.


Under fliken ”programgruppens förslag” (till höger) hittar du förslaget till Idéprogram samt det följebrev som programgruppen bifogat sitt förslag.

Ert remissvar skickas till; Nina Larsson, Studieförbundet Vuxenskolan, Box 30083, 104 25 Stockholm eller via mejl till nina.larsson@sv.se

Med vänlig hälsning
Ulrika Carlsson
Förbundsordförande
Studieförbundet Vuxenskolan

Idéprogrammet - lättläst

<p><a href="/link/4d723040ae024de1b2fb86383b78d6a2.aspx">Idéprgrammet (word) lättläst</a></p> <p><a href="/link/b477624991cb4e719ff093d91aefc56c.aspx">Idéprogrammet (pdf) lättläst</a></p> <p><a href="/link/09e01a96b3ba4281800042907723026e.aspx">Så lämnar du remiss</a></p>

Programgruppens förslag

<p><a title="2016-12-21 Följebrev Ideprogramgruppen.pdf" href="/link/be88b3036ee54be38269d7dc1ec42638.aspx" target="_blank">2016-12-21 Följebrev Ideprogramgruppen.pdf</a></p> <p><a title="2016-12-21 Programgruppens förslag.pdf" href="/link/1b375fd4b3a040cbb3eb619dcc8a4cb6.aspx" target="_blank">2016-12-21 Programgruppens förslag.pdf</a></p>

Arkiv

<p><a title="Starta enkäten" href="https://sv.surveymonkey.com/r/PP9GTKH" target="_blank">Besvara frågorna digital via en enkät här.</a></p> <hr /> <p><a title="Idéprogram fråga 1.pdf" href="/link/7229f7a4ec3c42c2b2dbd88e577128b8.aspx">Idéprogram fråga 1.pdf</a></p> <p><a title="Idéprogram fråga 2.pdf" href="/link/243e125482014d459e7f56b0c1ee6240.aspx">Idéprogram fråga 2.pdf</a></p> <p><a title="Idéprogram fråga 3.pdf" href="/link/f7ba6c18b5ef47ca8ff6508ffa0b51cf.aspx">Idéprogram fråga 3.pdf</a></p> <p><a title="Idéprogram fråga 4.pdf" href="/link/6ca278fa855944fb8517c80dbc74345f.aspx">Idéprogram fråga 4.pdf</a></p> <p><a title="Idéprogram fråga 5.pdf" href="/link/0967690c9da04607a92c21f7f5d7b0b6.aspx">Idéprogram fråga 5.pdf</a></p> <p><a title="Idéprogram fråga 6.pdf" href="/link/0288f5620f8a4aafa017455e902d2dd3.aspx">Idéprogram fråga 6.pdf</a></p> <hr /> <p><a title="Tankepapper - Behövs Studieförbundet Vuxenskolan.pdf" href="/link/aa287f47a4cf4e6f98695dc52513132b.aspx" target="_blank">Behövs Studieförbundet Vuxenskolan.pdf</a></p>

SVs vision och värdegrund

<p><a href="/link/dfba86e257c14e7e925efbb8d736d845.aspx" target="_blank">Läs&nbsp;SVs vision och värdegrund.</a></p>