Nya Stjärn-Scott

Nya Stjärn-Scott är en jurybedömd nationell utställning med verk från konstnärer med intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning från hela Sverige. Med en av världens mest berömda konstnär Judith Scott, med Downs syndrom, som förebild vill vi ge chansen för konstnärliga talanger med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att nå konstnärlig bekräftelse. Vi vill att en stor publik ska få möjlighet att ta del av konstnärskap som befinner sig utanför normen. Konstnärer med funktionsnedsättning får inte samma förutsättningar att visa sin konst, detta beror inte på bristande talang eller kvalitet, detta beror på att konst- och kulturlivet brister i kunskap och förmåga att lyfta fram dessa potentiella stjärnor.

Flera programpunkter under utställningstiden har spelats in. Här kan du se det i efterhand.

Direktsändning från vernissaget

Intervjuer med konstnärer


Thomas Lind                                                                Linda Palmgren


Vidar Lorimer-Olsson                                              Henrik Pätzke


Marcus Fridh                                                             Anders Wettler


Karin Göransson                                                      Kulturrummet aniAra

 

Panelsamtal - Vad händer nu då?

Hur kan vi skapa bättre arbetsförutsättningar för kulturarbetare med funktionsnedsättning?

Vad tror vi om framtiden? Blir det någon skillnad efter valet? Vad behöver göras, oavsett politiskt styre? Och finns det områden där vi behöver hjälpas åt för att nå resultat?

Niklas Malmberg, Mp, Per Lodenius, C, Sandra Johansson, verksamhetschef Moomsteatern, konstnärer från utställningen ”Nya stjärn-Scott”, samtalsledare Kjell Stjernholm, Studieförbundet Vuxenskolan.