A M Alströmer kåserar..

A M Alströmer kåserar..

Historia & Konsthistoria

.. om Margareta Leijonhuvud, Gustav Vasas andra hustru, bördig från Gräfsnäs.