Historia & Konsthistoria, Humaniora

Vi väljer tillsammans ut intressanta ämnen, t.ex. länder, "berömda" profiler" eller företeelser.

Vi träffas torsdagar 10.00-12.15 varannan vecka och 6 tillfällen per termin jämna veckor.

Vill du vara med, studiecirkeln är kostnadsfri. Bli medlem i Aktiva Seniorer.

Frågor, kontakta: Anna-Stina Orstadius 031-44 54 91