Hälsa & välbefinnande

Anhörigstödet finns till för dig som stöttar, vårdar någon närstående med långvarig sjukdom, funktionsvariation eller hög ålder.
För mer info: www.lerum.se/Omsorg-och-stod/Anhoriga eller kontakta jessica.gustavsson@lerum.se eller 0302-52 22 39