Hälsa & välbefinnande, Media & kommunikation

Ålderism i media -
Är det någon som lyssnar på gamla tanter?
Maria Edström från ”Age Cap”(Centrum för åldrande och hälsa) föreläser om ålderism
Forskningen utgår från att dagens samhälle inte är optimalt för äldre personers välbefinnande. Det finns olika sätt att möta denna utmaning.
Maria berättar om mediebilden kring äldre och ni ställer frågor!