Språk

Välkommen på en kurs i Engelsk konversation, för dig som redan kan lite grann.
Vi träffas i SVs lokaler på Torggatan 6 i centrala Alingsås.

Om Ingrid:
Jag är legitimerad lärare i franska, engelska och svenska som andraspråk. Mitt intresse för språk
väcktes redan under högstadiet, engelskan genom att jag fick en brevvän som jag fortfarande har
kontakt med och franskan efter en trevlig semesterresa, där jag lärde känna den franska naturen.
Jag har studerat franska vid universitet i Dijon och har även deltagit i kurser i Tours, Rambouillet
och Aix-en -Provence.
För närvarande undervisar jag som SFI-lärare i Lerum.