Historia & Konsthistoria

Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, redogör inledningsvis för hur freden i Knäred 1613 hänger ihop med grundandet av Alingsås som stad 1619. Harrisson berättar sedan om stadens första tid under 1600-talet till och med decennierna efter Alströmerepoken under 1700-talet.

Detta är ett samarrangemang ihop med Föreningen Republiken Risön och är en av de programpunkter, som är tänkt att lyfta fram Alingsås historia under jubileumåret 2019.

Fritt inträde. För mer information se annonsering under hösten.

Den andra delen av Alingsås historia kommer att presenteras av Simon Waern den 21/1 2019.