Hälsa & välbefinnande

Anhörigträffarna erbjuder gemenskap, utbyte av erfarenhet, hitta strategier för att livet ska fungera och känslan av att inte vara ensam i din situation. Upplägget för träffarna är en kort genomgång hur tiden varit sedan senaste träffen, arbetar med ett speciellt tema samt att träffen avsluts med en re-flektion.
(Cirkeln är en uppföljning från föreläsningen 3 februari på samma tema).
Kontakta SV Mölndal för ytterligare info 031-874746