Att åldras med värdighet - Vad innebär" tredje åldern"?

Att åldras med värdighet - Vad innebär" tredje åldern"?

Hälsa & välbefinnande

Att åldras med värdighet
I samarbete med Mölndals Stad Träffpunkterna och Stadsbiblioteket Mölndal

Att åldras är inte särskilt märkvärdigt – samtidigt är det mycket märkvärdigt. Ofta talar vi om åldrandet som någonting negativt och svårt. Tiden som återstår börjar bli begränsad och vår vardag förändras. Vi kan kanske hitta en öppenhet att möta det okända och kanske till och med bli nyfikna på den här fasen – ”den tredje åldern” i våra liv?
Nanne Hessel är certifierad psykoterapeut. I över 30 år har hon arbetat i egen regi och hon har hållit många kurser, program och utbildningar i personlig utveckling och ledarskap.

Föranmälan till Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal www.sv.se/molndal eller ring 031-874746 alt 0722-003650