Media & kommunikation

Vill du komma igång med skrivandet? Söker du ett skrivarsammanhang? Bär du på en berättelse som du vill skriva ner? Välkommen på en serie om 4 inspirerande workshops. Under seriens gång sätter biblioteket också ihop en liten antologi med deltagarnas texter.

Workshoparna är fristående, så det går bra att delta på valfritt antal.
Anmäl dig till en eller flera (eller alla!) workshops.

Att samarbeta i skrivandet - workshop 2
- Skrivandet måste inte vara en ensamsyssla.
- Detta tillfälle handlar om att dela med sig av sin text, att ge och få textrespons, kollektivt skrivande med mera.
Skrivövningar blandas med samtal och korta metodikgenomgångar.
Denna workshop riktar sig till dig som vill ha stöd och sammanhang för ditt skrivande.
Ta med papper, penna och dator om du vill.

Ledare på alla workshops är Johan Carle, författare och skrivpedagog. Johan har skrivit två romaner och jobbar som lektör och handledare med att hjälpa andra författare. Du kan läsa mer om Johan på johancarle.se.

Välkommen