Historia & Konsthistoria

I samarbete med Föreningen Norden
Mölndal
Länge har Estland och delar av Lettland varit svenskt. Det kan man se i Riga och Tallin med sina medeltida bebyggelser. Vi kommer också att studera Litauen med sin stora landsbygd och huvudstaden Vilnius.
Vi läser alltså om Baltikum, dvs Estland,Lettland och Litauen under hösten 2019 och våren 2020. Anmälan till erling.
alriksson1@telia.com, 0734-03 90 94.