Beskära fruktträd

Beskära fruktträd

Har du risiga och vildvuxna fruktträd? Med rätt beskärning får du ett vackrare, friskare träd med mer (eller mindre) frukt efter dina önskemål. Medtag sekatör och gärna en såg.

Kursen sker på Lilla Jordbruket i Bergum, Bergums Mellangårdsväg 1 (snett över väg 190 från bärodlingen), mellan Olofstorp och Stannum.
Ledare: Hanna Olovson, utbildad miljövetare på GU, YH-utbildad trädgårdsmästare på Gunnebo slott i Mölndal.
Från 2016 har Hanna odlat grönsaker till försäljning och haft höns på gården i Bergum.