Trädgård, hus och hem

Samtal o studiebesök om boendeformer. Vi utgår från Bostadspolitiskt program som vi kan ta delar av.

Träff 1 = introduktion o vad önskar deltagarna. Information vad erbjuder Mölndal av alternativa boendeformer o även ev regionen ( finns skillnad) behövs en möjlighet att länka till tv-skärm för att visa hemsidor på alternativa boendeformer.
Träff 2 = studiebesök
Träff 3 = studiebesök ( ev annan kommun)
Träff 4 = uppsamling o samtal från studiebesöken.
Hur gör vi för att kunna bo där vi önskar......
Träff 5 = ev. Studiebesök eller bjuda in andra berörda personer
Träff 6 = avslut o summering ,hur går vi vidare