Historia & Konsthistoria

Bostäder i industrisamhället Jonsered från 1840-talet och framåt.
Hur bodde arbetarfamiljerna? Och de många ogifta textilarbeterskorna innan flickhemmet byggdes? Vilka hus finns kvar och vad har rivits?

Ett hem i Jonsered är ett arbetslivsmuseum på fabriksområdet i Jonsered, som visar hur en arbetarbostad kunde se ut från 1840 -1920.
Den ideella vänföreningen som driver museet kommer att anordna en studiecirkel.

Studiecirkel vid fyra tillfällen med början tisdagen 24 september kl 18-20.15
Lokal: Ett hem i Jonsered, fabriksområdet Jonsered, Fabriksstråket 32. Innefattar även vandring i samhället.
Avgift: 50 kr/tillfälle inkl. kaffe betalas på plats.

Har du frågor kring arrangemanget eller föreningen vänligen kontakta Christer Samuelsson, samuelsson.christer@gmail.com, tel 076-843 53 88.

Välkommen!