Historia & Konsthistoria

Bostäder i industrisamhället Jonsered från 1840-talet och framåt.
Hur bodde arbetarfamiljerna? Och de många ogifta textilarbeterskorna innan flickhemmet byggdes? Vilka hus finns kvar och vad har rivits?

Ett hem i Jonsered är ett arbetslivsmuseum på fabriksområdet i Jonsered, som visar hur en arbetarbostad kunde se ut från 1840 -1920.
Den ideella vänföreningen som driver museet kommer att anordna en studiecirkel.

Studiecirkel vid fyra tillfällen med början tisdagen 24 september kl 18-20.15
Lokal: Ett hem i Jonsered, fabriksområdet Jonsered, Fabriksstråket 32. Innefattar även vandring i samhället.
Avgift: 50 kr/tillfälle inkl. kaffe betalas på plats.

Har du frågor kring arrangemanget eller föreningen vänligen kontakta Christer Samuelsson, samuelsson.christer@gmail.com, tel 076-843 53 88.

Välkommen!

Föreningen:
Ett hem i Jonsered är ett arbetslivsmuseum, bildat 2011, som visar hur en arbetarfamilj vid Jonsereds fabriker kunde bo under tiden 1840-1920. Museet består av två spisrum i en bostadslänga från 1840-talet på fabriksområdet i Jonsered. Museet är inrett som ett återskapat hem med tidigare arbetarbostäder som förlaga.

Samtidigt som Ett hem i Jonsered inrättades, bildades en vänförening till verksamheten. Vänföreningen består av ett tiotal medlemmar som ansvarar för den regelbundna guidningen i museet, f n söndagar kl 12-15 under september till maj. Därutöver öppnar vi museet på andra tider för besökande grupper och gör visningar av Jonsereds samhälle, som är en kulturmiljö av riksintresse. Samhället har fabriksbyggnader och bostäder i tegel med brittiska och skotska influenser i arkitekturen. Jonsereds fabriker, från början och under lång tid ägda av den skotska familjen Gibson, las ner i slutet av 1970-talet. Fram tills dess var fabrikerna den enda arbetsplatsen, ägde alla bostäder och dominerade samhället i alla avseenden.

Ett hem i Jonsered, Fabriksstråket 32, Jonsereds fabriksområde Tel nr kontaktperson Kaisa Torstensson, tel 031-7957094
072-718 46 18