Hälsa & välbefinnande

Café Förgätmigej - En Träffpunkt för dig med demenssjukdom och dina anhöriga.
1 samarbete med Berzelius äldreboende/Förenade Care,
Vi dricker kaffe, pratar, skrattar, lär av varandra och tar vara på livets glädjeämnen tillsammans.
Anmälan senast 2 dagar före till: Eva Lundström: 0705-24 72 32, Birgitta Garnemark: 0738 - 00 72 12
Lö 11-12
4 ggr med start 25 januari (en gång i månaden)│Kostnad: Fika 20 kr