Cafékväll - föreläsning

Cafékväll - föreläsning

Trädgård, hus och hem

Ingemar Zachrisson berättar om sin nya bok "År med får".
Servering

I samarbete med Hemsjö hembygdsförening.
Hemsida: www.hemsjobygden.se